Biopsija kože

Lugonja Cosmedics biopsija koze

Biopsija kože podrazumeva uzimanje uzorka kože za patohistološki (PH) pregled u cilju postavljanja ili potvrđivanja odgovarajuće kliničke dijagnoze.

Nakon aplikovanja lokalne anestezije uzima se uzorak kože skalpelom ili Panč (punch) biopterom, a defekt se zatvara samolepljivim trakama ili sa 1-2 suture.

Kada je promena malih razmera  ili se zasigurno može predvideti da ce uklanjanje promene u celini biti i terapijska procedura vrši se exciziona biopsija, dok inciziona biopsija podrazumeva uklanjanje reprezentativnog dela lezije za PH analizu.