Dermatovenerologija

Dermatologija je nauka koja se bavi izučavanjem kože, njenih adneksa i vidljivih sluzokoža, bolestima i lečenjem.

Lugonja Cosmedics Dermatovenerologija

    Koža ima brojne funkcije:

  • zaštitna (barijera prema spoljašnjoj sredini)
  • mehanička (potporna)
  • imunska (koža je najveći imunski organ)
  • senzorna (čulno opažanje)
  • sinteza D vitamina
  • endokrina
  • termoregulacijska
  • utiče na društvenu i seksualnu komunikaciju

Na kožu deluju brojni spoljašnji faktori: alergeni, iritansi, hemikalije, lekovi, sunčevi zraci, toplota, hladnoća, infekcije, trauma. Unutrašnji faktori su takođe veoma značajni tako da je koža ogledalo zbivanja u organizmu i u duši.

Takođe, bolesti kože deluju na organizam i mogu biti uzrok ljudskih patnji: nesposobnost za rad (ekcemi šaka poremećaj komfora, bol, svrab), depresija, suicid, otežana socijalna komunikacija, a neke dermatoze mogu imati za posledicu smrtni ishod.

Oboljenja kože su česta. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti čine čak 10% svih koji se jave za lekarsku pomoć.

Dermatologija kao nauka je značajno napredovala poslednjih decenija. Dermatolozi naše ordinacije prate najnovija istraživanja i dostignuća iz ove oblasti i primenjuju ih kako u postavljanju dijagnoze tako i u propisivanju terapije u želji da naši pacijenti imaju tretman kakav zaslužuju.