FAKTORI RIZIKA (za nastanak melanoma)

faktori rizika

 • Svetla koža, crvena ili plava kosa, svetle oči
 • Opekotine od sunčevog zračenja pre 20. godine
 • Kongenitalni (uro đeni) mladeži
 • Atipični mladeži ( veliki, neravni, neravnomerno obojeni, nepravilnih ivica)
 • Više od 50 mladeža na koži
 • Prisustvo brojnih “sunčevih pega” na leđima
 • Postojanje slučajeva melanoma u bliskoj porodici
 • Visok nivo izloženosti izraženom sunčevom zračenju i UV zracima u solarijumima
 • Oslabljen imuni sistem (osobe sa leukemijom, drugim karcinomima, oboleli od HIV, stanja nakon transplantacije organa ili upotrebe lekova koji snižavaju otpornost)
 • Karcinogene supstance (ugljeni katran, kreozot, neki pesticidi i herbicidi, radijum)
 • Rizik za razvoj melanoma raste sa godinama, a sveobuhvatno je veći kod muškaraca nego kod žena