KRIOHIRURGIJA

Podrazumeva kontrolisano smrzavanje tkiva radi destrukcije pojedinih kožnih lezija. Najčešće se u praksi koristi tečni azot čija je temperatura -196 stepeni Celzijusa.

U našoj ordinaciji se koriste specijalne sprej boce sa aplikatorima različitih veličina kompatibilni sa veličinom lezije. Putem ovih aplikatora obezbeđuje se preciznije i dublje tretiranje promene. Lezije koje mogu da se uklanjaju kriohirurški:

Benigne (dobroćudne):

– Akne

– Aktinična keratoza

– Genitalne bradavice

– Dermatofibrom

– Lentigo simplex

– Molluscum contagiosum

– Miksoidna cista

– Piogeni granulom

– Seboroična keratoza

– Bradavice

– Keloid

Maligne (zloćudne):

– Bazocelularni karcinom

– Bowenova bolest

– Kapošijev sarkom

– Spinocelularni karcinom

– Keratoakanton (uslovno)

– Lentigo maligna

– Metastatske promene na koži (palijativno)

kriohirurgija

Aktinična keratoza

Aktinične keratoze

kriohirurgija

Bradavice

Genitalne bradavice

Terapija se sprovodi na taj način što se pomoću sprej boce i aplikatora sprej-tehnikom vrši smrzavanje promene određen broj sekundi (zavisno od vrste promene) jednokratno,a po potrebi može se ponoviti u nekoliko ciklusa.