KRIOHIRURGIJA

Podrazumeva kontrolisano smrzavanje tkiva radi destrukcije pojedinih kožnih lezija. Najčešće se u praksi koristi tečni azot čija je temperatura -196 stepeni Celzijusa.

U našoj ordinaciji se koriste specijalne sprej boce sa aplikatorima različitih veličina kompatibilni sa veličinom lezije. Putem ovih aplikatora obezbeđuje se preciznije i dublje tretiranje promene. Lezije koje mogu da se uklanjaju kriohirurški:

Benigne (dobroćudne):

- Akne

- Aktinična keratoza

- Genitalne bradavice

- Dermatofibrom

- Lentigo simplex

- Molluscum contagiosum

- Miksoidna cista

- Piogeni granulom

- Seboroična keratoza

- Bradavice

- Keloid

Maligne (zloćudne):

- Bazocelularni karcinom

- Bowenova bolest

- Kapošijev sarkom

- Spinocelularni karcinom

- Keratoakanton (uslovno)

- Lentigo maligna

- Metastatske promene na koži (palijativno)

kriohirurgija

Aktinična keratoza

Aktinične keratoze

kriohirurgija

Bradavice

Genitalne bradavice

Terapija se sprovodi na taj način što se pomoću sprej boce i aplikatora sprej-tehnikom vrši smrzavanje promene određen broj sekundi (zavisno od vrste promene) jednokratno,a po potrebi može se ponoviti u nekoliko ciklusa.