KOMPJUTERIZOVANI DERMOSKOPSKI SISTEM MoleMax

MoleMax

Kompjuterizovana digitalna dermoskopija je najsavremenije tehnološko dostignuće, koje omogućava uvid u strukturu promena na koži.
Naizgled identične promene mogu biti sasvim različite po svom poreklu i prognozi, što se može utvrditi ovom metodom.

Obrada uveličanog snimka promene na koži i formiranje fotodokumentacije su uslov za uočavanje i analizu minimalnih izmena unutar posmatranih kožnih promena nastalih između dva pregleda. Na ovaj način se melanom može prepoznati u svojoj najranijoj fazi kada je potpuno izlečiv

Takođe smanjuje broj nepotrebnih hirurških intervencija u slučaju dobroćudnih, i povećava broj rano otkrivenih zloćudnih tumora, posebno melanoma,
na koži, čime je omogućeno njihovo blagovremeno lečenje i povoljna prognoza.

Osim što je digitalna dermoskopija bezbolna i potpuno neškodljiva, pacijent može i sam posmatrati snimljenu promenu na koži i dobiti odštampanu fotografiju.

Preporučuje se praćenje pacijenata jedanput godišnje u slučajevima prisustva velikog broja nevusa (mladeža), kao i kod osoba u čijoj porodici je bilo obolelih od melanoma. Pojedinačne sumnjive promene prate se i u kraćim vremenskim razmacima.