Dermatohirurgija

KRIOHIRURGIJA

kriohirurgijaPodrazumeva kontrolisano smrzavanje tkiva radi destrukcije pojedinih kožnih lezija. Najčešće se u praksi koristi tečni azot čija je temperatura -196 stepeni Celzijusa. Terapija se sprovodi na taj način što se pomoću sprej boce i aplikatora sprej-tehnikom vrši smrzavanje promene određen broj sekundi (zavisno od vrste promene) jednokratno,a po potrebi može se ponoviti u nekoliko ciklusa.
Pročitaj više >

RADIOTALASNA DERMATOHIRURGIJA – ELLMAN

radiotalasna dermatohirurgijaRadiotalasna dermatohirurgija je oblast dermatohirurgije koja nam služi za izvođenje finih intervencija na koži. Pomoću visokofrekventnih elektromagnetnih talasa frekvencije 4 MHz postiže se finiji rez od bilo kog skalpera, efikasna hemostaza, evidentno brzo nekomplikovano zaceljivanje rane i u potpunosti prihvatljiv estetski rezultat.  Radiotalasna hirurgija je je idealna metoda za odstranjivane benignih tumora na koži dijametra 45 mm, a pri tome se držimo osnovnog principa da promena koju ekscidiramo ne prelazi veličinu od 7 mm. Pročitaj više >

BIOPSIJA KOŽE

Lugonja Cosmedics biopsija koze | skin biopsy
Biopsija kože podrazumeva uzimanje uzorka kože za patohistološki (PH) pregled u cilju postavljanja ili potvrđivanja odgovarajuće kliničke dijagnoze.

Uzorak se uzima skalpelom ili Panč (punch) biopterom.
Pročitaj više >